Sociálne zručnosti pre zdravotníkov z dôrazom na duševné zdravie

obsah v príprave