online vzdelávanie

Kto vás bude vzdelávať

Dlhoročné skúsenosti a odbornosť sú hlavným pilierom našej práce.
KTO SME MY

Liga za duševné zdravie

Sme nepolitické, charitatívne, humanitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Medzi naše hlavné aktivity patrí osveta, ktorá je dôležitým pilierom prevencie duševných problémov v spoločnosti. Keď hovoríme o duševnom zdraví, nemáme na mysli iba úzky okruh duševných ochorení či porúch, ale celú škálu duševných problémov či foriem duševnej nepohody, ktorú v rôznej miere môžeme v živote zažívať všetci. Naše online kurzy sú vytvorené so zámerom stať sa oporou pre rozhovory, ktoré sa nám vedú ťažko, no pre našich blízkych a priateľov s duševnými problémami sú veľmi potrebné. Cieľom je zlepšenie komunikácie medzi ľuďmi - či už v kruhu rodiny, priateľov alebo v pracovnom prostredí. Kurzy poskytujú jednoduché orientačné body a informácie, ktoré nás nasmerujú k lepšiemu pochopeniu toho, čo sa v človeku s duševným problémom odohráva, spôsoby kladenia otázok a vedenia rozhovorov, ktoré človeka nasmerujú k včasnému vyhľadaniu pomoci.

Váš inštruktor

Michal Bača

Štúdium psychológie ukončil v roku 2009 a vyše 20 rokov sa venoval rozvoju manažérov a zamestnancov vo veľkých firmách. Aktuálne poskytuje individuálne psychologické konzultácie a tiež koučing zameraný na rozvoj leadershipu a riešenie náročných situácií. Pre online školu Ligy za duševnej zdravie pripravil a vedie sériu kurzov "Ako sa rozprávať s človekom v duševnej nepohode" v spolupráci s poisťovňou UNIQA.
Patrick Jones - Course author
“O duševnom zdraví sa môžeme rozprávať s kýmkoľvek. Treba iba vedieť, ako na to.”
— Michal Bača, psychológ

Words I live by