Kurz

Ako sa rozprávať s dieťaťom,
ktoré výrazne stratilo alebo pribralo na váhe

Počas dospievania sa telo dieťaťa výrazne mení a menia sa aj jeho viaceré parametre. Výrazná strata telesnej hmotnosti, alebo naopak výrazné pribratie môže byť znakom vážnejších psychických problémov. Tento kurz vám pomôže lepšie porozumieť, čo sa v týchto situáciách s dieťaťom deje a ako k nemu môžete pristupovať, aby ste boli pre neho oporou a pomocou.

Do kurzu prijala pozvanie Zuzka, ktorá si sama prešla poruchou príjmu potravy a spolu so svojou mamou sa s nami o túto skúsenosť v druhej časti kurzu podelila. Sme veľmi vďační, že obe boli ochotné otvorene o týchto veciach hovoriť a veríme, že ich príbeh môže byť aj pre vás užitočný.
Autor

Valentína Sedileková

Je zakladateľkou a riaditeľkou neziskového projektu Chuť žiť, ktorý je zameraný na poskytovanie odbornej psycho-sociálnej pomoci a prevencie porúch príjmu potravy. Má osobnú skúsenosť s liečbou z porúch príjmu potravy, na základe ktorej pracuje aj ako peer konzultantka. Od roku 2019 je aktívna v lektorskej a osvetovej činnosti v oblasti porúch príjmu potravy. 

Je spoluautorkou viacerých metodických a odborných publikácií v tejto téme, a autorkou 5 beletristických kníh. Absolvovala výcvik pre peer konzultantov v Prahe a výcvik v technike motivačných rozhovorov. Študuje psychológiu na Trnavskej Univerzite v Trnave. 
Patrick Jones - Course author

Obsah kurzu