Kurz

Ako sa rozprávať s dieťaťom,
ktoré sa prejavuje agresívne voči ľuďom alebo veciam 

S agresivitou sa stretávame nie len u dospelých, ale aj u detí. V kurze sa dozviete o rôznych druhoch agresivity a o tom, odkiaľ môže pochádzať. Zameriame sa aj na to, ako môžeme na agresivitu detí odpovedať a aký prístup nám najviac pomáha pri deeskalácii (upokojovaní) agresívnych situácií.

Do kurzu prijal pozvanie Peter, ktorý pôsobí ako učiteľ telocviku a etickej a občianskej výchovy na osemročnom gymnáziu a ochotne sa podelil o svoje skúsenosti so zvládaním agresivity. Sme veľmi vďační, že prijal naše pozvanie a veríme, že jeho pohľad môže byť pre vás užitočný.
Autor

Radovan Kyrinovič

Je psychológ špecializujúci sa na poradenstvo pre dospelých s ADHD v rámci svojej súkromnej praxe a ako prezident Slovenskej ADHD Asociácie.
Predtým pôsobil ako školský psychológ na bratislavskom gymnáziu, niekoľko rokov pracoval ako vychovávateľ chlapcov s ADHD v liečebno – výchovnom sanatóriu.
Spolupracoval s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie na výtváraní programu kariérneho poradenstva, aktuálne spolupracuje s organizáciou Eduma v projekte Živých kníh.
S Ligou za duševné zdravie poskytuje podporu rodičom neurodivergentných detí a s organizáciou Inklucentrum spolupracuje ako externý lektor. Aktuálne je frekventantom výcviku v krátkej kognitívno behaviorálenej psychoterapii.

Patrick Jones - Course author

Obsah kurzu