Liga za duševné zdravie Vám prináša tretí zo série kurzov "Ako sa rozprávať..." Tentokrát na tému rozhovoru s človekom s traumou so Svitlanou Khasaia a Svitlanou Muravskou
Write your awesome label here.

Trauma

Trauma predstavuje negatívny zásah do mysle a prežívania človeka ako dôsledok veľmi stresujúcej udalosti. Je výsledkom nadmerného množstva stresu, s ktorým sa náš organizmus nedokáže vyrovnať. Tento náročný problém môže byť spôsobený jednorazovým stresovým zážitkom, alebo pretrvávajúcimi udalosťami, ktoré môžu trvať týždne, mesiace alebo roky.