Ďalší z kurzov, ktorý vám prináša Liga za duševné zdravie. Tentokrát sa Michal Bača bude rozprávať o skúsenostiach s depresiou s Jeronýmom Janíčkom.

Viac informácií o úzkostných poruchách nájdete na Depresia - Liga za duševné zdravie (dusevnezdravie.sk)
Write your awesome label here.

Definícia depresie

Podľa údajov WHO prežíva depresiu celosvetovo približne 5% dospelej populácie. Podľa štúdie z roku 2021 (Králová a spol., World Journal of Clinical Cases) vykazovalo vážne charakteristiky depresie takmer 25% opýtaných reprezentatívneho prieskumu realizovaného na Slovensku medzi ľuďmi nad 15 rokov. Depresia patrí medzi hlavné dôvody práceneschopnosti a výrazne znižuje kvalitu života. Má ju viac žien ako mužov. Existuje účinná liečba, či už ide o miernu, strednú alebo ťažkú depresiu. Depresia môže byť smrteľná, spôsobuje také silné utrpenie, že jeho dôsledkom môže byť siahnutie si na vlastný život.