Ďalší z kurzov, ktorý vám prináša Liga za duševné zdravie. Tentokrát sa Michal Bača bude rozprávať o skúsenostiach so schizofréniou so Zorou Roth a Martinou Krivošovou.
Viac informácií o schizofrénii nájdete v online Knižnici - Liga za duševné zdravie (dusevnezdravie.sk)
Write your awesome label here.

Definícia schizofrénie

Pojem schizofrénia zaviedol psychiater Eugen Bleuler v roku 1911. Dnes týmto pojmom označujeme diagnózu, pre ktorú sú typické nasledujúce subjektívne prejavy: ozvučovanie myšlienok, vkladanie alebo odnímanie myšlienok, vysielanie myšlienok, bludné vnímanie a kontrolovanie, ovplyvňovanie alebo ovládanie bludov, halucinácie hlasov komentujúcich alebo diskutujúcich v tretej osobe, poruchy myšlienkových pochodov, katatónia a negatívne príznaky. Vzhľadom na rôznorodosť a premenlivosť týchto príznakov, ich pôvod a odpoveď človeka na liečbu sa o tejto duševnej poruche dá skôr hovoriť ako o skupine schizofrénií respektíve o poruchách schizofrénneho spektra.