Ďalší z kurzov, ktorý vám prináša Liga za duševné zdravie. Tentokrát sa Michal Bača bude rozprávať na tému syndrómu úzkosti.
Write your awesome label here.

Definícia úzkostných porúch

Podľa údajov WHO 20 až 25% populácie prežíva v určitom období života nejakú podobu úzkostnej poruchy. Ich výskyt vo svete narastá. Začínajú sa v neskoršom teenagerskom veku, ranej dospelosti alebo v období medzi 20-tym a 30-tym rokom. Môžu sa však objavovať už aj v detskom veku. Úzkostné poruchy sú často pridružené k nejakému telesnému ochoreniu alebo sú súčasťou iných psychických porúch a chorôb (depresie, drogovej závislosti, ochorení mozgu).