Ďalší z kurzov, ktorý vám prináša Liga za duševné zdravie. Tentokrát sa Michal Bača bude rozprávať na tému syndrómu úzkosti s Miroslavom Frindtom a Braňom.
Write your awesome label here.

Definícia úzkostných porúch

Podľa údajov WHO 20 až 25% populácie prežíva v určitom období života nejakú podobu úzkostnej poruchy. Ich výskyt vo svete narastá. Začínajú sa v neskoršom teenagerskom veku, ranej dospelosti alebo v období medzi 20-tym a 30-tym rokom. Môžu sa však objavovať už aj v detskom veku. Úzkostné poruchy sú často pridružené k nejakému telesnému ochoreniu alebo sú súčasťou iných psychických porúch a chorôb (depresie, drogovej závislosti, ochorení mozgu).