Sociálne zručnosti pre zdravotníkov
v oblasti duševného zdravia

  • Čas štúdia: 16 hod
  • Testy:  3
  • Certifikát:  áno
  • Video: 4 hod
  • Webináre: 3 x 2,5 h
Write your awesome label here.
O KURZE
Liga za duševné zdravie v spolupráci s Prof. MUDr. Alexandrou Bražinovou, PhD., MPH, MUDr. Máriou Matisovou a PhDr. Jolanou Kusou pripravila program celoživotného vzdelávania sociálnych zručností pre zdravotníckych pracovníkov s dôrazom na duševné zdravie.

Kurz obsahuje tri online moduly, ktoré sú určené na samoštúdium a následne ku každému modulu prebehne živý webinár s lektorkami s obmedzeným počtom účastníkov.

Absolvent bude po ukončení kurzu schopný rozpoznať a pomenovať jednotlivé emocionálne stavy u seba aj u druhého človeka, bude schopný efektívne komunikovať, lepšie zvládať záťažové situácie a byť pripravený aj na krízové riešenia.

Tri moduly pre vaše štúdium

V tomto module sa dozvieme, čo všetko zahŕňa pojem duševné zdravie, čo ho najviac ovplyvňuje a ako ho vieme podporiť. Aké časté sú duševné ochorenia a ťažkosti v populácii?
Modul prináša prehľad prejavov najčastejších duševných porúch. Venuje sa spôsobom, ako komunikovať s ľuďmi s duševnými poruchami a ako im pomôcť - či už pri epizódach úzkosti, depresie alebo pri rôznych závislostiach.

Témou modulu je starostlivosť o seba a komunikácia. Spoznáme metódy, ako sa aj v náročných pomáhajúcich profesiách starať o svoje vlastné duševné zdravie. V druhej časti sa budeme venovať efektívnej komunikácii medzi sebou a s pacientami.

Modul 1: Duševné zdravie

Prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD.

Motto:
„Niet celkového zdravia bez duševného zdravia“


Vyštudovala všeobecné lekárstvo na 3. Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, v roku 2017 dosiahla docentúru v odbore Hygiena, epidemiológia a preventívne lekárstvo a v roku 2022 získala profesúru v odbore Epidemiológia. Je autorkou a spoluautorkou mnohých vedeckých publikácií, z toho viac ako 130 uvádzaných vo Web of Science.

Špecializuje sa na epidemiológiu prenosných aj neprenosných ochorení, so zvláštnym zreteľom na epidemiológiu duševného zdravia. Na národnej úrovni koordinuje realizáciu programu na podporu sociálnych a emocionálnych zručností u detí vo veku 5-10 rokov.
Patrick Jones - Course author
Modul 2: Najčastejšie duševné poruchy

MUDr. Mária Matisová

MUDr. Mária Matisová vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku, na Psychiatrickej klinike LF UK a UNB v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako psychiatrička na Klinike duševného zdravia Calma.

Je členkou neziskovej organizácie No more stigma, kde sa snaží o destigmatizáciu starostlivosti o duševné zdravie.
Patrick Jones - Course author
Modul 3: Sociálne a komunikačné zručnosti

PhDr. Jolana Kusá

Motto: „Konfrontácia a starostlivosť prinášajú so sebou rast. Sú to dve páky skutočného vzťahu: konfrontácia s dôverou a potvrdenie s láskou.“

PhDr. Jolana Kusá pracovala od roku 1972 v Predmanželskej a manželskej poradni, prvej na Slovensku a podieľala sa na budovaní systému manželských poradní. Od roku 1990 do roku 2005 bola vo vedení Centier poradensko-psychologických služieb. Aj z tejto pozície sa venovala hlavne metodickej práci pri formovaní odbornosti zamestnancov, získavaní potrebných zručností a znalostí. Vypracovala systém ďalšieho vzdelávania, ktorý bol akreditovaný a dodnes je realizovaný.

Dodnes vykonáva praktické poradenstvo, supervíziu a výcviky v rôznych oblastiach poradenstva a potrebných sociálnych, komunikačných zručností pre odborníkov i verejnosť.
Patrick Jones - Course author

Termíny živých webinárov

Po absolvovaní samoštúdia sa môžete prihlásiť na niektorý z nasledujúcich termínov živých webinárov. Po každom module nasleduje jeden webinár (2,5hodiny). Prihlasovať sa môžete aj vopred -  miesta sú obmedzené. Termíny budú postupne pribúdať aj v mesiaci júl a august.

Interaktívny kalendár s termínmi na prihlásenie nájdete vždy v príslušnej kapitole (napr. M1: webinár - výber termínov a prihlásenie).

Pokiaľ si budete priať zmeniť termín, prosím urobte tak cez registračný mail, ktorý vám príde po prihlásení - tlačidlo "Reschedule".