Ako pomôcť sebe a svojmu
okoliu na ceste
k duševnému zdraviu?

Online kurzy Ligy za duševné zdravie môžu byť dobrý začiatok.

Akých kurzov sa s nami môžete zúčastniť?

Ako sa rozprávať
Kurzy určené pre každého, kto chce získať istotu v komunikácii s človekom zažívajúcim výzvy
v oblasti duševného zdravia. 


Sociálne zdručnosti pre zdravotníckych pracovníkov s dôrazom na duševné zdravie (prihlasovanie uzavreté)

Prečo online kurzy o duševnom zdraví?

Dostupnosť školení

Bez kapacitných obmedzení
Rôzne typy kurzov
Časť obsahu zdarma

Časová flexibilita

Vlastné tempo
Možnosť opakovania
Zastavenie a pretočenie

Otvorenosť

Jazykové mutácie
Titulky pre nepočujúcich
Inkluzívny jazyk

Zdieľanie

Skupinové kurzy
Online stretnutia
Konzultácie

Nové poznatky

Odborné vedenie
Aktuálne témy
Overené informácie a postupy

Wellbeing

Prevencia vzniku problémov
Zlepšenie vzťahov
Sebaspoznanie

Môžeme vám zasielať novinky?

Thank you!