Liga za duševné zdravie Vám prináša sériu kurzov zameraných na komunikáciu s ľuďmi, ktorí zažívajú duševné problémy. 
Viac o kurze sa dozviete vo videu nižšie.
Write your awesome label here.

Syndróm vyhorenia

Syndróm vyhorenia(iné názvy: syndróm vyhasnutia, syndróm vypálenia, syndróm vyprahlosti; angl. burnout syndrome) je syndróm, ktorý prvýkrát opísal Herbert Freudenberger v roku 1975, a ktorý má rôzne definície (napr. strata profesionálneho alebo osobného záujmu u príslušníka pomáhajúcich profesií alebo vyhorenie ako výsledok procesu, v ktorom ľudia veľmi intenzívne zaujatí určitou úlohou strácajú svoje nadšenie).

Čo vám kurz prinesie?

  • 5 Kapitol
  • 15 Videí 
  • 1 Záverečný kvíz

Nadobudnete istotu 

Poskytovať správnu podporu svojim blízkym v oblasti duševného zdravia nie je samozrejmosťou. Vedieť rozoznať, čo pomáha a čo naopak škodí, je nesmierne vzácna a dôležitá zručnosť.

Správne nasmerujete pomoc

Nebude už pre vás problémom vyhodnotiť a zvoliť správny smer pri poskytovaní rád a návodov, ako von z duševných problémov či kríz. 

Obsah kurzu

Váš inštruktor

Michal Bača

Sériu kurzov "Ako sa rozprávať s človekom v duševnej nepohode" v spolupráci s Ligou za duševné zdravie pripravil psychológ Michal Bača. Štúdium psychológie ukončil v roku 2009 a vyše 20 rokov sa venoval rozvoju manažérov a zamestnancov vo veľkých firmách. Aktuálne poskytuje individuálne psychologické konzultácie a tiež koučing zameraný na rozvoj leadershipu a riešenie náročných situácií. 
Patrick Jones - Course author